BITÚNOK - BEŇADOVO

BITÚNOK - BEŇADOVO

Ponuka prenájmu a predaja stavieb a pozemkov v oblasti poľnohospodárskeho družstva.

poslať správu
poslať správu
BITÚNOK - BEŇADOVO

Adresa BITÚNOK - BEŇADOVO

Mútne 594
02963 Mútne - Mútňanská Píla


Chov a predaj dojných kráv a výroba mlieka. Ponuka prenájmu a predaja pozemkov a stavieb v oblasti poľnohospodárskeho družstva.
Výroba mlieka. Chov a predaj dojných kráv. Ponuka prenájmu a predaja pozemkov a stavieb v oblasti poľnohospodárskeho družstva.
Chov teplokrvných koní plemien furioso a plnokrvný arab.
Poľnohospodárska výroba, chov dobytka. Bitúnok.

Pobočky BITÚNOK - BEŇADOVO

Kontakt BITÚNOK - BEŇADOVO

Intermet:
Email: agro-mutne@oranet.sk
Telefón: 043 / 559 71 92, 0911 597 191, 0911 513 367, 0902 911 092, +421 435 597 191, +421 435 597 192, +421 435 597 129
FAX: 043 / 559 71 91
ekonomické oddelenie
0902 911 092

Zaradené v kategóriách

Produkty a služby v CzechTrade

Pozemné stavby Pozemné stavby
Prevádzame pozemné stavby všetkých oborov, od občianskych stavieb, výrobných a ...

Príprava realizácie stavieb Príprava realizácie stavieb
Príprava realizácie stavieb - vypracujeme akúkoľvek predprojektovú dokumentáciu ...

SlovakiaTrade > Domáce zariadenie a doplnky > Kuchynské zariadenie > Výrobca potravín > BITÚNOK - BEŇADOVO